MagnorVinduet har signert FUTURE-PROOF plakaten

MagnorVinduet signerte FUTURE-PROOF plakaten 21.november. Med det forplikter vi oss til å jobbe for ivaretakelse av menneskerettigheter i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), samt å bidra inn i FUTURE-PROOF gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling.

FUTURE-PROOF er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergensregionen. Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd. Styringsgruppen består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Maritime Group og Bergen Kommune.

Over 90 % av de 169 delmålene i FNs bærekraftsmål er direkte koblet til menneskerettigheter og internasjonale arbeidstakerrettigheter. FUTURE-PROOF sitt formål er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar, både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den har som formål å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om deres felles utfordringer. Plakaten skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar. 

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttende aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid. 

Plakaten signeres på ledelsesnivå av Raftostiftelsen, Bergen Næringsråd og den aktuelle aktør.

Kilde: fproof.no

Daglig leder Ole-Vidar Skaathun og selskapets bærekraftsansvarlig Øystein Eidsvik Flint er svært fornøyd med signeringen.

I arbeidet med å oppfylle våre forpliktelser i Åpenhetsloven utfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår. Dette gjør vi for å sikre at våre forretningsforbindelser ikke bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker vi å understreke viktigheten av dette for oss. Vi får også bidra inn med egne erfaringer, samt lære av andres. På denne måten vil vi bli enda bedre rustet i våre egne aktsomhetsvurderinger.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten.