Kundeservice

Brukerveiledning

For at du som kunde skal få maksimalt utbytte av glassets funksjoner og kvaliteter er det enkelte ting du bør ha kjennskap til. Tar du hensyn til punktene til Glass og Fasadeforeningen vil du oppleve varig glede og nytte av dine glassprodukter.

Kondens/dugg

Kondens / dugg på innsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker til det kan være:

 • For høy fuktighet innendørs.
 • For dårlig utlufting ( Særlig i nye bygg).
 • Lav innetemperatur.
 • Dype vindusnisjer.
 • Isolerrute med høy (dårlig) U-verdi

Kondens / dugg mellom glassene i en isolerrute

 • Sees som en grålig film eller fuktighet som ligger på glassets overflate mot hulrommet, og som ikke lar seg gjerne.
 • Skyldes brudd i kantforseglingen.

Kondens / dugg på utsiden av glasset
Gode isolerruter med lav U-verdi (iht krav i byggeforskriftene), har lite varmetap gjennom glasset. Dette kan medføre at det ytre glasslaget har en temperatur som er lavere enn duggpunktet, og ved spesielle værforhold kan utvendig dugg eller kondens oppstå.

Brudd

Brudd som følge av ytre påkjenning
Støt, slag eller vibrasjon kan medføre til brudd i glass.

Brudd som følge av setningsskade
Endringer i byggets konstruksjon som følge av bevegelser i grunnen eller i bygget kan medføre brudd i glass.

Brudd som følge av temperaturforskjell i overflaten – termiske brudd
Termisk brudd pga kritiske temperaturforskjeller på glassoverflaten kan skyldes:

 • Tildekking av deler av glasset overflate.
 • Utvendige persienne delvis nede.
 • Innvendig avskjerming (gardin/persienne/rullegardin) ligger nær glasset med dårlig lufting.
 • Innvendig avskjerming (gardin/persienne/rullegardin) dekker deler av glasset.
 • Folie/etiketter som limes på deler av glassflaten.
 • Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (Isolasjon, puter m.m).
 • Møbler som settes inntil glasset.
 • Varmekilder som brukes i nærheten av glass utgjør risiko.Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter.

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter
Isolerglass består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslister. Avstandslistene limes med en to-trinns forsegling til glassets overflate langs kantene og dannet lufttett hulrom (glassavstanden). Varierende lufttrykk og temperatur samt høyde over havet vil kunne innvirke på isolerrutens inn- eller utbøying (defleksjon). Store forskjeller i lufttrykk utenfor isolerruten i forhold til lufttrykket i rutens hulrom, kan medføre så stor påkjenning at brudd oppstår i forseglingen eller også i glasset. Ved montering av isolerruter over 750 moh inntrer store lufttrykks forskjeller.

Overflateskader

Riper i glasset

 • Glass har en hard overflate, men kan ripes og skades ved bruk av harde og skarpe gjenstander.
 • Vær spesielt oppmerksom på at herdet glass har en overflate som lettere utsettes for riper i overflaten enn hva tilfellet er med uherdede glass.
 • Skraper av metall må IKKE brukes på glass.

Rengjøring av glass

 • Den første rengjøringen etter byggeperiodens avslutning skal alltid utføres med rikelige mengder vann.
 • I tilfeller med lim, maling etc på glassets overflate, må det utvises stor forsiktighet, da det lett kan oppstå riper ved fjerning av dette.
 • Vanlig vindusvask utføres med rikelige mengder vann, klut og gumminal.
 • Forsikre om at rengjøringsmidler er egnet for overflatene de skal benyttes på.
 • Etiketter på nye ruter fjernes ved å bløte dem opp dem vann og vaske av med myk klut.
 • Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes eventuelt med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyrtopper.
 • Vær oppmerksom på at rengjøringsredskaper av metall uansett IKKE må benyttes.

Avrenning fra betong og mur, samt fra kjemikalieholdig luft

 • Kan etse glassoverflaten slik at den blir matt. Denne type skader kan, under gitt forutsetninger, poleres bort med dertil egnede midler.
 • Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte Glass og Fasadeforeningen.

Sveisesprut og gnister

 • Brenner seg inn i glasset og skader glassoverflaten.
 • Denne type skade i glasset lar seg ikke fjerne uten at det forblir varig skade/ optisk effekt i glass.

Urenheter i glasset

 • Glass er et naturprodukt bestående av blant annet sand, soda og kalk. Urenheter som fremtrer som små punkter i glasset kan ikke unngås. Tillatt størrelse på disse punktene og hyppigheten av dem, er definert i internasjonale standarder.

Herdebølger

 • I herdeprosessen kan det oppstå bølger i glasset. Slike bølger er tillatt inntil definerte grenser angitt i internasjonale standarder.

Optiske fenomener

Brewster striper

 • Brewster striper viser seg som uregelmessige regnbuefargede avtegninger i isolerruter. Der er vanskelige å få øye på og sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er karakteristisk at stripene «vandrer» når man trykker lett på ruten.

Newtons ringer

 • Newtons inger viser seg som regnbuefargede ringer midt i isolerglassruten. Dette skyldes at glassene i isolerruten har, eller er nær ved å ha kontakt.

Iridiens/ ansiotropi

 • Den visuelle effekten framtrer som ett fargeskimmer med fornemmelse av mørkt fargede bånd eller bølgestreker i glasset.
 • I henhold til standard NS-EN 12150-1 for termisk herdet glass er iridiens i herdet glass en fysikalsk effekt og kan ikke klassifiseres som en visuell feil.
 • Iridiens forekommer hyppigere med tykkere glass, fra 8 mm glasstykkelse og i tillegg om glassoverflaten er tilført reflekterende belegg.

Fargenyanser i glass

 • Grunnet innholder av jernoksid, vil glass fremstå med et grønnskjær som blir mer og mer fremtredende jo tykkere glasset er. Glass kan fremstilles med redusert innhold av jernoksid, ofte kalt jernfrie glass, og vil da ha en klar og ren farge med mindre grønnskjær.
 • Glass fra samme produsent, men fra forskjellig produksjonsserie kan også nyansere i farge.
 • Det samme gjelder for samme type glass, men fra forskjellige produsenter.

Fargenyanser i overflatebelegg

 • På samme måte som for fargenyanser i glass, kan det fremkomme fargenyanser i overflatebelegg. Betraktningsvinkler og værforhold spiller også inn på hvordan dette oppfattes.

Reklamasjon

MagnorVinduet ønsker at reklamasjonsskjema skal fylles ut og sendes inn av den profesjonelle aktør for å sikre at nødvendige opplysninger kommer med for å behandle saken. Private kunder anbefales å kontakte byggmester/ entreprenør / forhandler for å melde inn mulig reklamasjon.

Gå til reklamasjonsskjema