Kundservice

Bruksanvisning

För att du som kund ska få maximal nytta av glasets funktioner och egenskaper finns det några saker du bör känna till. Om du följer Glas- och Fasadföreningens rekommendationer kommer du att få glädje och nytta av dina glasprodukter under lång tid.

Kondens/imma

Kondens/imma på insidan av glaset kan förekomma. Vanliga orsaker till detta är:

 • För hög luftfuktighet inomhus
 • Otillräcklig ventilation (särskilt i nya byggnader)
 • Låg inomhustemperatur
 • Djupa fönsternischer
 • Isolerruta med högt (dåligt) U-värde
 • Kondens / imma mellan glasen i en isolerruta

Kondens / imma mellan glasen i en isolerruta

 • Kan ses som en gråaktig hinna eller fukt som ligger på glasytan mot hålrummet, som inte går att få bort
 • Orsakas av läckage i kantförseglingen.

Kondens / imma på utsidan av glaset

Bra isolerrutor med lågt U-värde (enligt byggnormerna) har låg värmeförlust genom glaset. Detta kan innebära att det yttre glasskiktet har en temperatur som är lägre än kondenspunkten och under vissa väderleksförhållanden kan utvändig kondens eller imma uppstå.

Sprickor

Sprickor som uppstår på grund av yttre påfrestningar
Stötar, slag eller vibrationer kan orsaka sprickor i glas.

Sprickor som uppstår på grund av sättningsskada
Förändringar i byggnadens konstruktion till följd av rörelser i marken eller i byggnaden kan orsaka sprickor i glaset.

Sprickor som uppstår på grund av varierande, kritiska, temperaturskillnader mellan glasets kant och dess mitt – termisk sprickbildning
Termisk sprickbildning p.g.a. kritiska temperaturskillnader på glasytan kan bero på:

 • Att delar av glasytan är täckt.
 • Att utvändiga persienner är delvis nedfällda.
 • Invändig avskärmning (gardin/persienner/rullgardin) ligger nära glaset, med dålig ventilation.
 • Invändig avskärmning (gardin/persienner/rullgardin) täcker delar av glaset.
 • Folie/etiketter som är limmade på delar av glasytan.
 • Föremål som tillfälligt placeras mot glasytan (isolering, kuddar etc.).
 • Möbler som placeras i närheten av glaset.
 • Värmekällor som används i närheten av glas kan utgöra en risk. Deflektion och tryckbrott i isolerrutor.

Deflektion och tryckbrott i isolerrutor
Isolerglas består av två eller flera glasrutor som hålls åtskilda med distanslister. Distanslisterna är limmade med en tvåstegstätning till glasytan längs kanterna och bildar lufttäta hålrum (glasavstånd). Varierande lufttryck och temperatur samt höjd över havet kan påverka isolerrutan så att den böjs inåt eller utåt (deflektion).  Stora skillnader i lufttrycket utanför isolerrutan i förhållande till lufttrycket i rutans hålrum kan orsaka så stora påfrestningar att sprickor uppstår i tätningen eller i själva glaset. Vid installation av isolerrutor på över 750 meters höjd uppstår stora lufttrycksskillnader.

Repor i glaset

Reper i glaset

 • Glas har en hård yta men det kan repas och skadas av hårda, vassa föremål.
 • Tänk särskilt på att härdat glas har en yta som repas lättare än ohärdat glas.
 • Använd INTE metallskrapor på glas.

Rengjøring av glass

 • Den första rengöringen efter avslutad byggnadsperiod bör alltid utföras med rikliga mängder vatten.
 • Om det finns lim, färg etc. på glasytan måste man vara väldigt försiktig, då repor lätt kan uppstå vid borttagning av detta.
 • Regelbunden fönstertvätt utförs med rikliga mängder vatten, tygtrasor och fönsterskrapa i gummi.
 • Se till att rengöringsmedlen är lämpliga för de ytor som de skall användas på.
 • Etiketter på nya glasrutor avlägsnas genom att man blöter dem i vatten och tvättar bort dem med en mjuk trasa.
 • Etikettrester eller andra orenheter på ytan kan eventuellt avlägsnas med försiktig användning av rengöringsmedel för keramiska hällar.
 • Observera att rengöringsverktyg av metall INTE får användas.

Avrinning från betong och murverk samt från luft som innehåller kemikalier

 • Kan etsa sig fast i glasytan och göra den matt. Denna typ av skada kan, under vissa förutsättningar, poleras bort med lämpliga medel.
 • Om du önskar ytterligare information kan du kontakta Glas och Fasadföreningen.

Svetsstänk och gnistor

 • Bänner fast i glaset och skadar glasytan.
 • Denna typ av skada i glaset kan inte avlägsnas utan att det uppstår permanent skada / optisk effekt i glaset.

Orenheter i glaset

 • Glas är en naturprodukt som bland annat består av sand, soda och kalk. Orenheter som framträder som små punkter i glaset kan inte undvikas. Största tillåtna storlek på dessa punkter och deras förekomstfrekvens definieras i internationella standarder.

Buktningar i samband med härdning

 • Under härdningsprocessen kan det uppstå buktningar i glaset. Denna typ av buktningar är tillåtna inom definierade gränser som är fastställda i internationella standarder.

Optiska fenomen

Brewsterränder

 • Brewsterränder visar sig som oregelbundna, regnbågsfärgade mönster i isolerrutor. De kan vara svåra att upptäcka och syns i allmänhet endast i reflexion. Mönstret flyttar på sig när man trycker lätt på glasrutan.

Newtonringar

 • Newtonringar uppträder som regnbågsfärgade ringar mitt i isolerrutan. Detta beror på att isolerrutans glas vidrör, eller är nära att vidröra, varandra.

Iridiens/ ansiotropi

 • Den visuella effekten framträder som ett färgskimmer där man kan förnimma mörkt färgade band eller vågstreck i glaset.
 • Enligt standard SS-EN 12150-1 för termiskt härdat glas är iridiens i härdat glas en fysikalisk effekt och kan inte klassas som ett visuellt fel.
 • Iridiens förekommer oftare vid tjockare glas, från 8 mm, och på glas som är belagt med en reflekterande ytbeläggning.

Färgnyanser i glas

 • På grund av järnoxidinnehållet kommer glaset att anta en grön ton, som blir mer framträdande ju tjockare glaset är. Glas kan tillverkas med reducerat järnoxidinnehåll, ofta kallat järnfritt glas, och har då en klar och ren färg med reducerad grön ton.
 • Glas från samma tillverkare, men från olika produktionsserier, kan också ha olika färgnyanser.
 • Detsamma gäller för glas av samma typ som kommer från olika tillverkare.

Färgnyanser i ytbeläggningar

 • Ytbeläggningar kan ha olika färgnyanser, precis som för glas. Betraktningsvinklar och väderförhållanden påverkar också hur detta uppfattas.

Klagomål

MagnorVinduet vill att klagomålsformuläret ska fyllas i och skickas in av den professionella aktören för att säkerställa att nödvändig information ingår för att behandla ärendet. Privata kunder rekommenderas att kontakta byggaren / entreprenören / återförsäljaren för att rapportera ett eventuellt klagomål.

Klagomål