Glas

Glas är ett fantastiskt byggmaterial och det enda som öppnas för inspektion samtidigt som det uppfyller byggföreskriftens krav på säkerhet, miljö, hälsa och energi. För att du ska få ut det mesta av glasets funktioner och kvaliteter finns det några saker du bör veta. Glass og Fasadeforeningen ger dig användbar information om glas och vad du bör vara uppmärksam på.