Ansatte

Erling Kjerrgård
Prosjektleder Salg

Ansvarsområde
Vestland

ek@hvm.no
90 72 32 03

Tor André Aspenes
Regionsjef

Ansvarsområde
Oslo, Viken, Vestfold & Telemark, Innlandet

ta@hvm.no
92 83 21 13

Sturle Sørstrønen
Salgssjef

Ansvarsområde
Rogaland, Agder

sts@hvm.no
90 72 32 07

Vidar Hjelle
Prosjektselger

Ansvarsområde
Møre & Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms & Finnmark

vh@hvm.no
90 18 59 66

Thord Skaathun
Prosjektselger

Ansvarsområde
Vestland

tos@hvm.no
45 86 37 58

Sveinung Gilje
Prosjektleder Salg
Autorisert Glass og Fasaderådgiver

Ansvarsområde
Rogaland, Agder

Regionkontor Rogaland
Samuel J. Sandveds vei 16
4319 Sandnes

osg@hvm.no
45 27 98 40

Geir Næss
Prosjektleder Salg

Ansvarsområde
Oslo, Vestre Viken, Vestfold & Telemark, Innlandet

Regionkontor Drammen
Svelvikveien 61
3039 Drammen

gn@hvm.no
47 46 06 83

Ole-Vidar Skaathun
Daglig leder

ovs@hvm.no

Leif Gunnar Borgen
Produktansvarlig

lgb@hvm.no