BREEAM

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. I Norge bruker vi BREEAM-NOR som er den norske tilpasningen, utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Formålet med BREEAM er å oppmuntre til bærekraftige løsninger i byggeprosjekter, helt fra oppstart til ferdig bygg.

Dokumentasjon

BREEAM NOR A20 Vinduer og dører egenerklæring