BÆREKRAFT

MagnorVinduet tar miljø på alvor og er opptatt av bærekraftig norsk produksjon.

Vi lager produkter av høy kvalitet med lang levetid og av kortreiste og resirkulerbare materialer. Vi stiller strenge krav til gjenvinning, valg av materialer og leverandører.
På vår fabrikk på Magnor er vi opptatt av trivsel, miljø og utvikling.