BÆREKRAFT

MagnorVinduet tar miljø på alvor og er opptatt av bærekraftig norsk produksjon.

Vi lager produkter av høy kvalitet med lang levetid og av kortreiste og resirkulerbare materialer. Vi stiller strenge krav til gjenvinning, valg av materialer og leverandører.
På vår fabrikk på Magnor er vi opptatt av trivsel, miljø og utvikling.

Åpenhetsloven

MagnorVinduet følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Den overordnete tilnærmingen for å oppfylle vår forpliktelse om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

MagnorVinduet kommuniserer tydelig forventningene vi har til våre leverandører gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører.

Les gjerne også våre etiske retningslinjer for ansatte som fungerer som en rettesnor for vårt arbeid med å leve opp til verdiene våre.

Samfunnsansvar

Siden er under utvikling