Rengjøring av glass på byggeplassen

Glass er et materiale med motstandsdyktige overflater som til enhver tid utsettes for støvdannelse og annen påvirkning av mekanisk, klimatisk eller kjemisk karakter. Under normale omstendigheter vil ikke dette påvirke glassoverflatene, og ved regelmessig vedlikehold med egnede rengjøringsredskaper- og midler vil smuss og flekker fjernes effektivt. Det er imidlertid viktig å være bevisst på at glass tåler mye – men ikke alt!

Forekomsten av overflateskader på glass kan henføres til produksjonsfeil eller til påført skade. Med påført skade menes skader som er tilført produktet etter at det er levert fra produsent. Riper som følge av rengjøring betraktes, for eksempel, som påført skade og gjelder ikke Glass og Fasadeforeningens «Kvalitetsnorm for bygningsglass» som referanse for toleransegrenser eller kvalitetsbedømmelse. For å hindre overflateskader i glass vil vi nå, med utgangspunkt i Glass og Fasadeforeningens tekniske rådgivning, gi noen råd når det gjelder rengjøring av glass på byggeplassen.

Først og fremst er det viktig at glassoverflater beskyttes i byggeperioden frem til alt arbeid som kan påvirke glassets overflate mekanisk eller ved forurensing, er ferdigstilt. Dette forenkler sluttrengjøringen og reduserer risikoen for overflateskader på glasset. Om ikke glasset tildekkes på tilfredsstillende måte fram til sluttrengjøringen anbefaler Glass og Fasadeforeningen at det rengjøres regelmessig under byggeperioden. Ved sveise- og smergelarbeid, bruk av sement og mørtel, sandblåsing, sprøytemaling eller lignende i nærheten av glass, skal glassoverflatene ALLTID tildekkes eller på annen måte beskyttes. Det er fordi at:

  • Betong og betong-/sementholdig vann kan føre til avløpning i glasset.
  • Teip og limstoffer kan gi flekker og skade på glassoverflatene. Alle merkelapper på glass bør fjernes før de eksponeres for sollys.

Glass og Fasadeforeningen fremlegges følgende veiledning for rengjøring av bygningsglass:

1. Skyll grundig med vann før og etter rengjøring.

2. Nyinstallerte vinduer og glass vaskes med lunket vann med egnet rengjøringsmiddel for glass og med myk klut. Skyll deretter med vann og tørk med ren, lofri klut eller gumminal. NB! Bruk aldri plast- eller metallnal.

3. Kontakt Glass og Fasadeforeningen eller vindus-/fasade-/glassleverandør for råd og veiledning om fjerning av flekker og tilgrisning som ikke lar seg gjerne ved rengjøring i henhold til punkt 1. og 2.

I tillegg til å følge disse 3 punktene er det viktig å huske at rengjøringsutstyret må holdes rent og fritt for skarpe partikler som støv og andre urenheter som kan ripe i overflaten. Det skal kun benyttes rengjøringsmidler egnet for glass. Her må man også være oppmerksom på at glass som grenser til betong krever ekstra stor oppmerksomhet  ved rengjøring da betong avgir støv som kan feste seg til nal og kluter. Unngå også rengjøring av glassoverflater i direkte sollys og sterk varme. Sist men ikke minst skal ALDRI rengjøringsutstyr av metall benyttes direkte på glassoverflater!

Rengjøringen beskrevet ovenfor gjelder også for belagt og overflatebehandlede glass. Spesielt viktig er den for termisk herdet glass. Dette fordi det har overflater som lettere utsettes for riper kontra vanlig glass.