Microshade gir optimal solskjerming i glasset

Vi i MagnorVinduet har gleden av å fortelle at vi har inngått et samarbeid med MicroShade. MicroShade er et dansk selskap som ble grunnlagt i 2003 etter en ide om å integrere solceller i glassfasader. I 2004 ble ideen videreutviklet til å også omfatte et banebrytende passivt solskjermingssystem, innebygd i isolerende vinduer. Som et resultat av det tilbyr nå MicroShade en passiv membran som plasseres mellom et 2- eller 3-lags glass for å skape optimal solskjerming i glasset. Perfekt for vinduer og dører i næringsbygg!

I praksis betyr dette at alle våre kunder kan få optimal solskjerming integrert i våre produkter. Dette skjer på en slik måte at utsikten og dagslyset beholdes, samtidig som at kvaliteten på inneklimaet øker betraktelig. Målet er blant annet å sikre bedre arbeidsmiljøer og redusere driftskostnader for bygningseiere og deres leietakere.

Hvordan fungerer det ? 

MicroShade er et passivt og svært effektivt skyggeleggende element som kan integreres i et 2- eller 3-lags glass. Det består av mikroskopiske lameller som gradvis skygger direkte sollys. Effekten av de mikroskopiske lamellene kan sammenlignes med effekten av utvendige persienner, sett bort fra at mikrolamellene forblir usynlige da de er så små at det menneskelige øyet ikke kan se dem.

Om sommeren når solen står høyt på himmelen reduseres energien fra sollyset med opptil 90 % av MicroShade lamellene. Om vinteren slippes ca. 35 % av solens overføring inn, noe som reduserer behovet for oppvarming i den kalde perioden. Et høyt nivå av naturlig dagslys kommer inn gjennom glasset, og MicroShade er tilgjengelig i ulike konfigurasjoner og farger som både er egnet for fasade og tak.

                                                   

Hvordan er det bygget opp ?

MicroShade er en mikrolamell som er så tynn at den nesten ikke er synlig når den plasseres mellom to eller flere glasslag. Det eneste du kan se er stripen der lamellen festes til glasset ved hjelp av ekstremt sterk lim.

Løsningen er passiv og krever ingen kontrollenheter, ingen konfigurasjoner og ingen ekstra vedlikehold eller service. Dette er faktorer vi i MagnorVinduet vektlegger når vi nå skal tilby våre kunder dette produktet. MicroShade er kompatibel med alle moderne glasskonfigurasjoner, inkludert strukturelle-, lydreduserende- og sikkerhets vinduer.

                                            

Brukeropplevelse

MicroShade skaper et bedre arbeidsforhold gjennom:

 • Forbedret utsikt gjennom vinduet
 • Mer dagslys (gir en dagslysfordeling i bygget i opptil 80 % av arbeidstiden på et år)
 • Forbedret termisk inneklima (solenergitransmisjonen reduseres med 90 % om sommeren og reduserer behovet for kjøling og ventilasjon)
 • Forbedret energiprofil (mindre avhengighet av mekaniske installasjoner som kjøling og eksterne solskjermingsløsninger)
 • Ingen støy (det er ingen mekaniske installasjoner som avgir støy når de justeres som et resultat av vindkast eller endring i lysstyrken)

Eieropplevelse

MicroShade sin løsning gir en positiv innvirkning på alle primære elementer som er relevante for å gi den beste leietakeropplevelsen og samlet økonomisk avkastning av en eiendomsportefølje:

 • Godt inneklima ( bedre lysopplevelse og + 90 % reduksjon i solenergitransmisjon om sommeren)
 • Reduserte driftskostnader (100% vedlikeholdsfritt og redusere/ fjerne behov for kjøling og ventilasjon)
 • 100 % forutsigbarhet (avanserte garantier for levetid og ytelse)
 • Bedre TCO / LCC (totale eierkostnader / livssykluskostnad)
 • Forbedret m2 fleksibilitet og kontorbruk ( fjerning av energi og direkte sol øker arealet som er tilgjengelig på arbeidsplassen og gjør bygningen mindre avhengig av mekanisk infrastruktur som kjøling og utvendig skyggelegging)
 • Bedre brutto leienivå (opplevelse av høyere kvalitet gjennom forbedret inneklima, m2utnyttelse og miljøprofil)
 • Redusert kompleksitet i konstruksjon og ettermontering ( ikke behov for kabling eller systemkonfigurasjon)

Entreprenør opplevelse

MicroShade sin løsning har en positiv innvirkning på alle viktige risikoelementer knyttet til et vellykket byggeprosjekt:

 • Minimal risiko under installasjonen (installeres akkurat som et vanlig glass)
 • Tilgjengelig hos alle større glassprodusenter
 • Sparer tid i byggeprosessen (ingen ekstra skifting, kabling eller konfigurasjon – og ikke behov for underleverandører som CTS, strøm eller fasade installasjon)
 • Passiv teknologi = 100 % forutsigbarhet
 • Bedre garantier enn alternative løsninger

Arkitektonisk opplevelse

MicroShade tillater fullstendig designfleksibilitet på de høyeste energi- og bærekraftsnivåene. Denne fleksibiliteten inkluderer:

 • Ubegrenset glassbruk
 • Ubegrenset glasstørrelse (jumbo frame)
 • Fullstendig fjerning av ekstern skyggelegging
 • Forenklet prosess (ingen kabling, ingen kontroller, ingen statiske belastninger)
 • Unike designalternativer (inkl. farger og mønstre)

Kilde: MicroShade