Lydtest toppsving vindu

Som nevnt i forrige post er det liten, eller ingen tvil om at støy i store mengder kan være helseskadelig. Vi mennesker opplever støy som kan gi helseplager flere ganger om dagen. Det kan være på jobben, på skolen, i barnehagen, på hytten og i eget hjem. Ja, stort sett over alt. 

Med hensyn til dette problemet har vi i MagnorVinduet nå viderutviklet flere av våre produkter slik at støy som kommer utenfra og inn i bygg og boliger skal reduseres. På denne måten er vi med å forebygge fare for støyplager som søvnforstyrrelse, hodepine etc.

Denne måneden har det blitt gjennomført lydtester på vårt toppsving vindu og vår nye balkongdør. Vi er stolte av å presentere resultatet for dere:

Balkongdør:

  • Trafikkstøy reduseres med hele 39 dB (Rw + Ctr)

Toppsving vindu: 

  • Trafikkstøy reduseres med hele 38 dB (Rw+Ctr).

 

Se også vårt ekstreme lydvindu Magnor Silent +.