Støy skaper helseskade

Trafikkstøy og andre typer støybelastninger kan gi helseplager. I verste fall kan enkelte former for støy føre til hørselstap og plager med øresus (tinnitus). I dag utsettes rundt 2 millioner nordmenn for trafikkstøy og annen støy som er over det anbefalte nivået ved boligen sin. 

Folkehelseinstituttet mener støyforurensning er et økende problem i dagens samfunn og at langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom. De viktigste kildene til støy i samfunnet vårt er veitrafikk og annen samferdsel, industri og tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt at støynivået fra utendørs kilder ikke overstiger 55 dB i gjennomsnitlig støynivå på dag og kveld. Om natten bør gjennomsnittlig og maksimalt støynivå utenfor soverommet ikke overstige 45 dB (LA,eq, 8h) og 60 dB (LA, max) for å unngå søvnforstyrrelser (WHO, 1999).

Kilde: Folkehelseinstituttet (2018)

                                        Magnor Silent +

Som et svar på det og for å forebygge støyplager i hverdagen har vi utviklet Magnor Silent +. Vinduet er et lyd- og energivindu som er helt i toppen når det gjelder støyreduksjon og U-verdier. Vinduet eliminerer det meste av støyplager fra trafikken, fly, tog, industri og annen plagsom støy fra hverdagen.

  • Trafikkstøy reduseres med hele 44 dB (Rw+Ctr)
  • Gir en U-verdi på konstruksjonen på ekstremt lave 0,53