MagnorVinduet kan nå bidra til poeng i BREEAM-NOR

MagnorVinduet har utviklet dokumentasjon iht. BREEAM-NOR, noe som kan bidra til poeng i BREEAM-NOR prosjekt

Bygging og drifting av eiendom er noe av det som representerer den største miljøbelastningen i verden. Derfor går vi mot en grønn revolusjon når gjelder hvordan vi lokaliserer, planlegger, bygger og driver fremtidens bygg. Ikke minst gjelder dette større næringsbygg i utsatte områder.
For å kunne måle og registrere miljøbelastningen som hvert bygg representerer, finnes klassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR. Her vil en vurdering av alle byggets miljøaspekter -relatert til det samlete livsløp fra planlegging til destruksjon, bli registrert i en ensartet modell. Alle byggets positive miljøverdier ender opp med en poenggivende sluttkarakter – hvor karakterene for det enkelte bygg er sammenlignbare.

BREEAM-NOR modellen plasserer byggene i 5 miljøklasser:
%-poeng oppnådd (inntil)

  1. PASS 30%
  2. GOOD 45%
  3. VERY GOOD 55%
  4. EXCELLENT 70%
  5. OUTSTANDING 85%

BREEAM-NOR er nå standarden som de fleste seriøse Entreprenørr måler seg opp mot. Derfor pågår det en omfattende aktivitet innen eiendomsutvikling for å utvikle bærekraftige miljøbygg med høyeste BREEAM-NOR karakter.

MagnorVinduet med full EPD (Environment Product Declaration) dokumentasjon tilpasset BREEAM-NOR.
Tilfredsstillende miljødokumentasjon bidrar til poeng i BREEAM-NOR.
Det kan f.eks. være EPD – en miljøvurdering som kan gjøres av SINTEF.
Blant andre analyser som gir BREEAM-NOR poeng er Klimagassberegning og Sporbarhetsdokumentasjon.

MagnorVinduet har nå denne dokumentasjonen for alle sine toppsving- og fastkarmvinduer.
Vinduene er også blitt analysert og tilfredsstiller kravene iht. ECO produkt metoden.
Derfor bidrar MagnorVinduet med positiv poenggivning i BREEAM-NOR modellen.
Høy BREEAM-NOR klasse betyr større verdier for Entreprenør

”Grønne bygg” får høyere verdi både på kort og lang sikt. De ble mer attraktive bl.a. p.g.a av sunt miljø. De koster mindre å drive og de vil derfor holde seg bedre i verdi. Grønne bygg vil også gi bedre sikkerhet for belåning og være mer interessant i annenhåndsmarkedet.

Det er denne fremtiden MagnorVinduet har tilpasset seg. Vi er et høyteknologisk kvalitetsvindu i et høyteknologisk marked, og det kan vi dokumentere – sier adm. dir. Ole-Vidar Skaathun