Anti-fog glass

Anti-fog glass minimises and delays condensation (dew) from forming outdoors on your windows.

The introduction of more stringent statutory requirements to prevent heat loss through windows and doors has resulted in the use of glazing with high insulating properties.

These have a number of benefits for the environment, indoor comfort and power consumption, but also have a disadvantage; they can result in condensation forming outdoors on your windows at certain times of the year.

Anti-fog glass has now been developed to reduce and delay condensation outdoors on windows.

This glass has a coating on the exterior pane that increases the temperature of the glass and minimises condensation.

Anti-fog glass cannot be combined with all types of functional glass.

Get an estimate

Anti-dugg glass reduserer og forsinker dannelse av kondens (dugg) utvendig på glass.

Strengere myndighetskrav for å redusere varmetap gjennom vinduer og dører har ført til bruk av høyisolerende glassruter.
Slike glassruter har mange fordeler med tanke på miljø, innekomfort og strømforbruk, men har også en ulempe; Det kan føre til utvendig kondens noen dager i året.

For å redusere og forsinke dannelse av utvendig kondens er det utviklet et anti-dugg glass.
Glasset har et belegg utvendig på ytterste glass, som gjør at glassets temperatur øker og dannelse av kondens minimeres.

Anti-dugg glass kan ikke kombineres med alle typer funksjonsglass.

Be om tilbud på vindu med anti-dugg glass HER