Parhus – Søvikmarka

tomannsbolig

Parhus – Søvikmarka

Utvändig färg: RAL 7022 (Umbra Grey)
Interiörfärg: NCS 7502-Y

Foto: Berland Bygg AS

Listad
2018 

Arkitekt
Faaland Arkitekter AS 

Entreprenör
Berland Bygg AS