Fæster Brygge

LEVERANS: ÖPPNINGSBART FÖNSTER, FÖNSTER MED FAST KARM OCH BALKONGDÖRR

År: 2009

Arkitekt: Bjerk og Bjørge AS

ENTREPRENÖR: KONSEPTBYGG EIENDOM AS

Fæster Brygge

Fæster Brygge är ett projekt med 62 bostadsrätter. Byggnaden vetter mot havet och ligger vid Brøstadneset i Bergen. Utsikten är fantastisk!