Bergen station

LEVERANS: FÖNSTER MED FAST KARM

År: 2014/2015

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter

ENTREPRENÖR: Bergen Prosjekt & Sotra Entreprenør AS

Nya Bergen station färdigställdes 2015 och är en BREEAM-NOR-byggnad.