Prosjekt: Skjoldnes (byggetrinn 1)

Arkitekt: 3RW Arkitekter AS
Entreprenør: LAB Entreprenør AS

Mandag 09.09.2019 var det en spent og imponert gjeng fra MagnorVinduet som ankom Skjoldnes, et boligprosjekt med beliggenhet på Skjoldnes i Fana, litt utenfor Bergen. Prosjektet omfatter 3 byggetrinn, hvor vi er stolt leverandør av vinduer og dører til byggetrinn 1.

Byggetrinn 1 består av 1 enebolig og 58 leiligheter, fordelt på 6 bygg som varierer fra 2 til 5 etasjer. Leilighetene har en størrelse fra 66 til 194 kvm, med gode kvaliteter når det gjelder materialvalg, utførelse og finish (kilde: Skjoldnes). På byggeplassen fikk vi innblikk i byggeprosessen, etterfulgt av en omvisning i det vi trygt kan kalle drømmeleiligheter. Hver eneste detalj i leilighetene oste høy standard og god kvalitet. Byggene hadde også en unik utsikt som nå kan utnyttes til det fulle gjennom store vinduer og dører fra oss i MagnorVinduet.

Vi takker Skjoldnes for tilliten, og gleder oss til å se endelig resultat! Vi vil også takke Os bygg AS og Arne Kallekleiv håndverkertjeneste for godt samarbeid vedrørende innsetting av våre produkter.

Funfacts:

 • Det ene vinduet er det tyngste vi noen sinne har levert, på hele 400 kg (mål: b: 352 x h: 269).
 • Skyvedørene er også de største vi noen sinne har produsert med mål på 470 x 270 og 500 x 270.
 • Noen av leilighetene har opptil 7 skyvedører.

Les mer

Rengjøring av glass på byggeplassen

Glass er et materiale med motstandsdyktige overflater som til enhver tid utsettes for støvdannelse og annen påvirkning av mekanisk, klimatisk eller kjemisk karakter. Under normale omstendigheter vil ikke dette påvirke glassoverflatene, og ved regelmessig vedlikehold med egnede rengjøringsredskaper- og midler vil smuss og flekker fjernes effektivt. Det er imidlertid viktig å være bevisst på at glass tåler mye – men ikke alt!

Forekomsten av overflateskader på glass kan henføres til produksjonsfeil eller til påført skade. Med påført skade menes skader som er tilført produktet etter at det er levert fra produsent. Riper som følge av rengjøring betraktes, for eksempel, som påført skade og gjelder ikke Glass og Fasadeforeningens «Kvalitetsnorm for bygningsglass» som referanse for toleransegrenser eller kvalitetsbedømmelse. For å hindre overflateskader i glass vil vi nå, med utgangspunkt i Glass og Fasadeforeningens tekniske rådgivning, gi noen råd når det gjelder rengjøring av glass på byggeplassen.

Først og fremst er det viktig at glassoverflater beskyttes i byggeperioden frem til alt arbeid som kan påvirke glassets overflate mekanisk eller ved forurensing, er ferdigstilt. Dette forenkler sluttrengjøringen og reduserer risikoen for overflateskader på glasset. Om ikke glasset tildekkes på tilfredsstillende måte fram til sluttrengjøringen anbefaler Glass og Fasadeforeningen at det rengjøres regelmessig under byggeperioden. Ved sveise- og smergelarbeid, bruk av sement og mørtel, sandblåsing, sprøytemaling eller lignende i nærheten av glass, skal glassoverflatene ALLTID tildekkes eller på annen måte beskyttes. Det er fordi at:

 • Betong og betong-/sementholdig vann kan føre til avløpning i glasset.
 • Teip og limstoffer kan gi flekker og skade på glassoverflatene. Alle merkelapper på glass bør fjernes før de eksponeres for sollys.

Glass og Fasadeforeningen fremlegges følgende veiledning for rengjøring av bygningsglass:

1. Skyll grundig med vann før og etter rengjøring.

2. Nyinstallerte vinduer og glass vaskes med lunket vann med egnet rengjøringsmiddel for glass og med myk klut. Skyll deretter med vann og tørk med ren, lofri klut eller gumminal. NB! Bruk aldri plast- eller metallnal.

3. Kontakt Glass og Fasadeforeningen eller vindus-/fasade-/glassleverandør for råd og veiledning om fjerning av flekker og tilgrisning som ikke lar seg gjerne ved rengjøring i henhold til punkt 1. og 2.

I tillegg til å følge disse 3 punktene er det viktig å huske at rengjøringsutstyret må holdes rent og fritt for skarpe partikler som støv og andre urenheter som kan ripe i overflaten. Det skal kun benyttes rengjøringsmidler egnet for glass. Her må man også være oppmerksom på at glass som grenser til betong krever ekstra stor oppmerksomhet  ved rengjøring da betong avgir støv som kan feste seg til nal og kluter. Unngå også rengjøring av glassoverflater i direkte sollys og sterk varme. Sist men ikke minst skal ALDRI rengjøringsutstyr av metall benyttes direkte på glassoverflater!

Rengjøringen beskrevet ovenfor gjelder også for belagt og overflatebehandlede glass. Spesielt viktig er den for termisk herdet glass. Dette fordi det har overflater som lettere utsettes for riper kontra vanlig glass.

Les mer

Store vinduer fra gulv til tak

Trenden med vinduer fra gulv til tak er uten tvil kommet for å bli! Stadig flere ser verdien av å investere i store vindusflater for å kunne utnytte en fantastisk utsikt til det fulle. Dette forstår vi godt, spesielt med tanke på den flotte naturen vi har rundt oss her i Norge. 

I dag tegner arkitekter over hele landet inn vinduer fra gulv til tak i skissene sine. Av den grunn er det også viktig at vi som vindusleverandør ikke retter alt fokus mot standard produkter på standard mål.

Vi i MagnorVinduet har spesialisert oss på «skreddersøm», som betyr at vi utvikler vinduer og dører tilpasset bygningens design og arkitektens ønsker. Vi kan derfor levere skyvedører, fastkarmer, balkongdører m.m på ekstra store høyder – tilpasset dagens designtrend. En skyvedør eller glassfelt på 2,8 meters høyde – det fikser vi.

Har du spørsmål om hvilke høyder og bredder vi kan levere produktene våre i ? Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for en uforpliktende prat, eller send oss en e-post til post@hvm.no.

Foto: @botilfjells
Arkitekt: Reframe Arkitektur AS
Entreprenør: Slidre Bygg AS

Les mer

Kundehistorie: Byggmester Almeland AS

Byggmester Almeland ( Magne Almeland) forteller om sin erfaring med våre produkter.

Les mer

Midtsiden: Edel trevare i slitesterke vindu

Original artikkel: www.midtsiden.no

Les mer

Lydtest: Mars 2019

Som nevnt i forrige post er det liten, eller ingen tvil om at støy i store mengder kan være helseskadelig. Vi mennesker opplever støy som kan gi helseplager flere ganger om dagen. Det kan være på jobben, på skolen, i barnehagen, på hytten og i eget hjem. Ja, stort sett over alt. 

Med hensyn til dette problemet har vi i MagnorVinduet nå viderutviklet flere av våre produkter slik at støy som kommer utenfra og inn i bygg og boliger skal reduseres. På denne måten er vi med å forebygge fare for støyplager som søvnforstyrrelse, hodepine etc.

Denne måneden har det blitt gjennomført lydtester på vårt toppsving vindu og vår nye balkongdør. Vi er stolte av å presentere resultatet for dere:

Balkongdør:

 • Trafikkstøy reduseres med hele 39 dB (Rw + Ctr)

Toppsving vindu: 

 • Trafikkstøy reduseres med hele 38 dB (Rw+Ctr).

 

Se også vårt ekstreme lydvindu Magnor Silent +.

Les mer

Støy skaper helseskade

Trafikkstøy og andre typer støybelastninger kan gi helseplager. I verste fall kan enkelte former for støy føre til hørselstap og plager med øresus (tinnitus). I dag utsettes rundt 2 millioner nordmenn for trafikkstøy og annen støy som er over det anbefalte nivået ved boligen sin. 

Folkehelseinstituttet mener støyforurensning er et økende problem i dagens samfunn og at langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom. De viktigste kildene til støy i samfunnet vårt er veitrafikk og annen samferdsel, industri og tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt at støynivået fra utendørs kilder ikke overstiger 55 dB i gjennomsnitlig støynivå på dag og kveld. Om natten bør gjennomsnittlig og maksimalt støynivå utenfor soverommet ikke overstige 45 dB (LA,eq, 8h) og 60 dB (LA, max) for å unngå søvnforstyrrelser (WHO, 1999).

Kilde: Folkehelseinstituttet (2018)

                                        Magnor Silent +

Som et svar på det og for å forebygge støyplager i hverdagen har vi utviklet Magnor Silent +. Vinduet er et lyd- og energivindu som er helt i toppen når det gjelder støyreduksjon og U-verdier. Vinduet eliminerer det meste av støyplager fra trafikken, fly, tog, industri og annen plagsom støy fra hverdagen.

 • Trafikkstøy reduseres med hele 44 dB (Rw+Ctr)
 • Gir en U-verdi på konstruksjonen på ekstremt lave 0,53

Les mer

Prosjekt: Storebø Brygge (Byggetrinn 1)

Blænes Bygg AS har satt opp tre blokker på Storebø med til sammen 51 leiligheter og 4 næringsseksjoner for Storebø Maritim AS.

Arkitekt: Tippetue Arkitekter AS
Entreprenør: Blænes Bygg

Vi er stolt leverandør av:

 • Åpningsvinduer
 • Innadslående vinduer
 • Fastkarmer
 • Balkongdører
 • Skyvedører.

 

For å lese mer om prosjektet klikk HER.

Foto: Bygg.no

Foto: Bygg.no

Les mer

Kundehistorie: www.ekteinterior.com

Kundehistorie: www.ekteinterior.com

Les mer

Prosjekt: Fantoft Studentboliger

Lars Jønsson har rehabilitert og bygget ut høyblokken med studenthybler som ligger på Fantoft, i Bergen. Høyblokken består av 20 etasjer og 324 hybelenheter.

Etter rehabiliteringen har energibruken i bygget blitt redusert med hele 70 prosent, og høyblokken er nå et lavenergibygg.

Vi i MagnorVinduet er stolt leverandør av brannvinduer og toppsving!

For å lese mer om dette prosjektet kan du klikke deg inn på Bygg.no eller HER. (Samtlige bilder er hentet herfra)

 

Les mer

Neste side »