Sound-reducing glass

Do you live close by a heavily trafficked road or an area with a lot of noise? Or do you just want to make sure that you can take a nap on the sofa without being woken up by children playing outside?

For a calmer indoor climate

Noise is classified as an environmental problem. With sound-reducing glass, you can improve your indoor environment. The level of sound reduction depends on glass thickness and distance between the panes of glass. This type of glass can be combined with all types of functional glass.

We have performed sound tests on our windows, and can supply sound reduction from 32 to 44 dB Rw + Ctr (traffic noise).

 

Get an estimate

Bor du i nærheten av en trafikkert vei eller et område med mye støy? Eller vil du rett og slett sikre deg at leken i hagen ikke forstyrrer middagsluren?

For et roligere innemiljø

Støy karakteriseres som et miljøproblem, med støyreduserende glass får du et bedre innemiljø. Graden av støydemping blir påvirket av glasstykkelse og avstand mellom glasslagene. Denne typen glass kan kombineres med alle typer funksjonsglass.
Vi har lydtestet våre vinduer, som kan leveres med støyreduksjon fra 32 til 44 dB Rw+Ctr (mot trafikkstøy).

 

Be om tilbud på vinduer med støyreduserende glass HER

Documentation not yet available