Solar reflective glass

If you have large windows facing west and south that are exposed to a lot of sunlight, we recommend solar reflective glass. This type of glass efficiently minimises the amount of sunlight and solar heat that penetrates the glass, providing a more comfortable indoor climate.

We have in principle three levels of solar reflection in our glass:

  • Light glass (70/35) – Allows 70% of sunlight to penetrate and 35% of solar heat
  • Medium darkness (60/30) – Allows 60% of sunlight to penetrate and 30% of solar heat
  • Dark glass (50/25) – Allows 50% of sunlight to penetrate and 25% of solar heat

These figures are approximate and vary according to glass manufacturer, but also other types of glass used in combination, for example in a window with triple glazing.

We can also supply other types of solar reflective glass on request.

Get an estimate

På store vestvendte og sørvendte vindusflater som utsettes for mye sol i løpet av dagen bør det vurderes solbeskyttende glass. Slike glass reduserer effektivt hvor mye sollys og solvarme som slipper inn, og gir dermed et mer behagelig inneklima.

Vi har hovedsakelig 3 avskjermingsgrader av soldempende glass:

  • Lyse glass (70/35) – Slipper inn 70 % av sollyset og 35 % av solvarmen
  • Medium mørkhet (60/30) – Slipper inn 60 % av sollyset og 30 % av solvarmen
  • Mørke glass (50/25) – Slipper inn 50 av sollyset og 25 % av solvarmen

Tallene er ca. tall, og varierer både fra forskjellige glassprodusenter, men også med hvilke andre glass solbeskyttelsesglasset er satt sammen med – f.eks. i en trelags rute.

Vi kan også levere andre typer soldempende glass på forespørsel.

Be om tilbud på vinduer med soldempende glass HER

Documentation not yet available