Safety glass

Safety glass protects you and your family against:

  • Cuts if the glass breaks
  • Falling through broken glass
  • Thermal breakage
  • Break-ins and vandalism
  • Fire

We offer several types of safety glass that can be used to glaze our windows.

Tempered glass

Tempered glass provides increased protection in the event of accidents, impact, blows and thermal stress. Tempered glass when broken breaks up into thousands of small granules. This reduces the risk of cuts because there will be no sharp pieces lying around, as when normal glass breaks.

We strongly recommend using tempered glass in all windows where furniture, flower pots or blinds may be installed in contact with the window. This will prevent the glass from cracking due to temperature differences in the pane of glass.

Laminated glass

When laminated glass breaks, the pieces remain stuck to the foil that is between the two panes of glass. Thanks to this property, laminated glass can be used as “railings” and in structures where there is a risk of persons falling if the glass breaks. Laminated and tempered glass prevent break-ins as they are very difficult to break.

Laminated glass also has properties that minimise penetration of UV rays. This helps reduce discolouring of floors, walls, furniture or kitchens.

Fire retardant glass and windows

Fire retardant windows can help protect lives and property as they delay and prevent a fire from spreading. When a fire safety window is exposed to heat, the glass will “boil”, so that it insulates against the intense radiation heat and flames.

Get an estimate

Sikkerhetsglass sikrer deg og dine mot:

  • Kuttskader ved eventuell knusing
  • Hindre fall gjennom knust glass
  • Hindre termisk brekkasje
  • Innbrudd og hærverk
  • Brann

Vi tilbyr flere typer sikkerhetsglass som kan brukes i våre vinduer.

Herdet glass

Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger. Et herdet glass som knuses oppløses i tusenvis av små, granulerte biter. Dette reduserer faren for kuttskader, da det ikke vil stå igjen spisse glasspyd som når vanlig glass knuses.
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke herdet glass i alle glass der møbler, blomsterpotter eller persienner kan bli plassert inntil glasset. Det vil hindre at glass sprekker som følge av temperaturforskjeller i glassruten.

 

Laminert glass

Når laminert glass knuses vil glassbitene sitte fast i folien som ligger mellom 2 lag med glass. Denne egenskapen gjør at laminert glass har en “rekkverks-funksjon” og brukes blant annet der det kan være fare for fall ut dersom glass knuses. Laminert og herdet glass virker innbruddshemmende da de er svært vanskelige å knuse.
Laminert glass har også den egenskapen at det demper innslipp av UV-stråler. Glasset vil derfor redusere falming av gulv, vegger, møbler eller kjøkken.

 

Brannhemmende glass og vindu

Brannhemmende vindu er med på å sikre liv og eiendom da det forsinker og forhindrer spredning av brann. Når et brannvindu utsettes for varme vil glasset «koke», slik at det isolerer mot den intense strålingsvarmen og flammene.

Be om tilbud på vinduer med sikkerhetsglass HER

Documentation not yet available