Facts about glass

Glass is a wonderful material for building and the only type of material that allows for views and daylight while fulfilling the requirements in the building regulations for safety, the environment, health and energy. To get the most out of the functionality and quality of our glass, there are certain things you need to know.

The Norwegian Glass og Fasadeforeningen (association for glazing and façades) has summarised this information, and we recommend that you read and take the information into consideration. To read more click HERE or on "documentation".

Glass er et fantastisk byggemateriale og det eneste som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Men for at du skal få maksimalt utbytte av glassets funksjoner og kvaliteter er det enkelte ting du bør kjenne til.

Glass og Fasadeforeningen har oppsummert litt informasjon som kan være greit å være klar over og ta hensyn til. For å lese mer om dette kan du klikke HER eller på “dokumentasjon”.