Avtale med Os Fotball forlenget med ytterligere 3 år

MagnorVinduet har forlenget sin avtale med Os Fotball i ytterligere 3 år.

Les mer på osturn.no